1.vieta Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes rīkotajā 2018. gada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā komunikācijas zinātnes sekcijā

Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas skolniece Viktorija Rače ir ieguvusi 1.vietu Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes rīkotajā 2018. gada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā komunikācijas zinātnes sekcijā. Konkursa mērķis bija rosināt skolēnu interesi par mūsdienu sabiedrības attīstības procesiem un parādībām, kā arī veicināt jauniešu kritiskās domāšanas spējas.
Viktorijas zinātniski pētnieciskā darba tēma ir „Interaktīvās žurnālistikas pieeja skolas avīzes raksta veidošanā”.  Jauniete atzīst, ka savu interesi komunkācijas zinātnē ir attīstījusi veidojot skolas avīzi, kā arī piedaloties dažādās ar šo zinātnes jomu saistītās aktivitātēs.
Viktorijai Račei pētījumā ir izdevies akcentēt pētījuma problēmu- pārmaiņu nepieciešamību skolas avīzes veidošanas procesā, kā arī ir atklāt interaktīvās žurnālistikas pielietošanas iespējas praksē.
Uzvara konkursā jaunietei ir sniegusi iespēju saņemt papildus 100 punktus un priekšrocības konkursā uz budžeta dotēto studiju vietu Latvijas Universitātē komunikācijas zinātņu studiju programmā.
Share Button