„Kas tic, tas uzvar!”

„Kas tic, tas uzvar!”

(O.Kalpaks)

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas 8.b klase atbildīgi, ar patriotisma sajūtu katrs sevī un klasē kopumā,  sagatavojās svinīgajam Brīvības cīņu piemiņas brīdim 11.novembrī  plkst. 13.00 Ziemeļu kapsētā, kur pulcējās mikrorajona skolu pārstāvji un viņu vecāki, interesenti.

Plīvojot Latvijas un O.Kalpaka 15.vidusskolas karogiem, skanot Latvijas himnai, tika atklāts piemiņas brīdis. Piedaloties Liepājas pilsētas Domes pārstāvjiem, uzrunu pasākumā teica vēsturnieks Gunārs Silakaktiņš, uzsverot, ka Oskara Kalpaka vārdā nosauktās skolas katrs skolēns ir atbildīgs par 14.novembra Liepājas aizstāvju – varoņu  – piemiņas saglabāšanu, projekta ietvaros, izveidojot atceres vietu un sarakstu ar šo varoņu vārdiem savā skolā. Vēsturnieks iepazīstināja ar Brīvības cīņu norises faktiem  Liepājā, aicināja tikties pasākumā atkal pēc gada.

Skolēni nodziedāja  latv. t. dz.”Es karā (i) aiziedams” un „Pie Dieviņa gari galdi” un deklamēja dzejas montāžu, kurā skanēja  A.Eglīša, E.Brūna, A.Dages dzeja, 3.a  klase kopīgi skaitīja dzejoli –  apsolījumu sev un Dzimtenei. Pateicībā par to dienu varonību, nolikām ziedus pie piemiņas akmens, aizdedzām gunis pie katra varoņa kapa. Nofotogrāfējāmies piemiņai par emocionāli un lietderīgi pavadītu dzīves brīdi.

8.b klase un audzinātāja pateicas par atbalstu pasākuma sagatavošanā mācību priekšmetu skolotājiem, klasēm, kas ar savu dalību kuplināja pasākumu, pateicas visiem atbalstītājiem – sponsoriem, visiem, kas ar labu vārdu, padomu veido mūsu pasaules uzskatu, latvisku pilsonisko nostāju mūsos.

 

« 1 of 14 »
Share Button