Uzņem jaunus skolēnus

uznemsana

No 4. līdz 26. februārim notiks jaunu skolēnu uzņemšana Liepājas 15. vidusskolā.

Pieteikties var
skolas kancelejā (2. stāvā) no pulksten 9:00 – 15:00 vai
pie dežurantes no pulksten 15:00 – 18:00.

Skolotājas: Ilona Zvezdiņa, Marita Riežniece un Anita Brūdere.

Papildus mācībām skolā iespējams apmeklēt:

  • Datoriku 1. – 2. klasēm
  • Robotiku 3. – 4. klasēm
  • Sporta spēļu nodarbības
  • Ritmiku 1. – 2. klasēm
  • Tautiskās dejas
  • Franču valodu
  • Šaha nodarbības
  • Vizuālo mākslu un keramiku
  • Pagarinātās dienas grupu

Tālrunis uzziņām: 634 42024

1. martā notiks iepazīšanās un pirmā nodarbība “Sagatavošana skolai”

16:00 – 16:20 informatīva sanāksme un iepazīšanās ar skolotājām (skolas zālē)
16:20 – 17:00 pirmā nodarbība klasē (līdzi jāņem pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, zīmēšanas lapas)

uznemsana

 

Share Button