Atbalsts pozitīvai uzvedībai

Prezentācija: Pozitīvās vides veidošanas programma

Saite uz projekta mājas lapu


Reitings (2019. gada 12.aprīlis)


 Uzvedības noteikumi

Apbalvojumi par noteikumu ievērošanu


Klase saņem 1 žetonu par noteikumu ievērošanu starpbrīdī un 1 žetonu par noteikumu ievērošanu mācību stundā. Sasniedzot noteiktu (saskaņā ar mācību plānu) punktu skaitu, punkti tiek pielīdzināti ordeņiem.

Klase krāj ordeņus par konkrētu noteikumu ievērošanu un saņem balvas:

1. līmeņa balva/ 6 ordeņi – diena bez mājas darbiem, klases pasākums, amnestijas nedēļa.
2. līmeņa balva/ 12 ordeņi – kino pēcpusdiena/ vakars, klases pasākums, amnestijas nedēļa.
3. līmeņa balva/ 20 ordeņi – tematisks klases vakars, nakts skola, brīvdiena.
4. līmeņa balva/ 31 ordenis (1. – 4. kl.) un 29 ordeņi (5. – 12. kl.) – bezmaksas ekskursija

Noteikumu pārkāpšanas gadījumā:

  1. Mutisks aizrādījums (pārkāpumi tiek fiksēti e-vidē)
  2. Rakstisks brīdinājums (pārkāpums tiek fiksēts e-vidē, piezīmēs veicot ierakstu “brīdinājums”)
  3. Rakstiska vienošanās starp skolēnu un skolotāju par uzvedību (tiek fiksēts e-vidē, piezīmēs veicot ierakstu “vienošanās” un informēti vecāki)
  4. Rakstiska vienošanās starp skolēnu, vecākiem, skolotāju un APU komandu par uzvedību (tiek fiksēts e-vidē, var tikt pielietota Check in – Check out sistēma)
  5. Citas sekas nopietnu pākāpumu gadījumos: atsrādāšana, zaudējumu atlīdzināšana un noraidījums (tiek fiksēts e-vidē un informēti vecāki)
  6. “Rūpju bērns” sistēmā lieta tiek atvērta visiem pašvaldības speciālistiem
Share Button