Lasu grāmatas ik dienu!

Bērni atvērtām sirdīm

Sapņus no debesīm tver.

I.Vlasova

 

2016.gada septembrī skolotāja Inese un 3.c klase Dzejas dienu pasākumā skolas bibliotēkā sāka ceļu “pa garo pupu” pretī izziņai, sadarbībai un lasītpriekam visa mācību gada garumā. Rezultējās devīze: “Ne dienu bez bibliotēkas!”, jo tikai ar latvisku dzīvesziņu un pārliecību, pētot un izvērtējot folkloras mantojumu skolas bibliotēkā varēja projektu nedēļā radīt brīnišķīgu “Spēka dziesmu” albūmu! Bērnu literatūras jaunieguvumi bibliotēkā iedvesmoja organizēt lasīšanas ekspertu klubiņu, kurā katrs skolēns izlasīja, sākot no dažām līdz pat 11 grāmatām, laikā no janvāra līdz maijam. Savu kopdarbu beidzām ar pasākumu lasītavā “Dzejas uzrunātie” pie balti uzklāta galda, klausoties pasākuma viešņas skolotājas I.Vlasovas dzeju un izteiksmīgās runas konkursu laureāta E.Valdmaņa priekšnesumu.

Pavisam, pavisam noslēgumā-apbalvošana ,cienasts un šovs.

Gandarījums par sadarbību visa mācību gada laikā ir gan 3.c klases skolēniem, gan skolotājai Inesei Stepko, gan bibliotekārei Dacei Rūsei.

Es zinu, ka mēs atkal satiksimies uz garās pupas ceļa!

DSC_0524

DSC_0506

Share Button