Debašu projekts “Debating Threats to Democracy”

Sveiki visiem!

Esmu 11. klases skolniece Kristiāna Līna Jaunzeme, un šovasar man bija brīnišķīga iespēja pārstāvēt mūsu skolas debašu klubu, piedaloties projektā par draudiem demokrātijai, kas norisinājās no 18. līdz 23. augustam Lietuvā.

Šo projektu rīko IDEA NL (International Debate Education Association Neatherlands) sadarbībā ar 15 valstu debašu organizācijām (t.sk. Latvijas partneri – “Debašu centru”) un tajā iesaistījās 150 jaunieši un debašu treneri, lai diskutētu par draudiem, kas skar mūsdienu demokrātiju.

Man palaimējās būt vienai no šiem dalībniekiem, kas devās uz Lietuvu un iepazinās ar citu Eiropas valstu jauniešiem, viņu pieredzi un skatījumu uz aktuālām problēmām, lai kopīgi meklētu risinājumus, paplašinātu savu redzesloku, iepazītu cilvēku, valstu un kultūru dažādību, kā arī – vienkārši labi pavadītu laiku, kas pavisam notiekti īstenojās.

Pirms došanās uz Lietuvu, visām valstu delegācijām tika uzdots mājasdarbs – izveidot “policy brief” (kopsavilkums par konkrētu jautājumu ar risinājumiem un ieteikumiem), lai tos apskatītu un noteiktu svarīgākos draudus (vēlētāju pasivitāte, radikalizācija un ekstrēmistu partiju popularitāte, atstumtas minoritāšu grupas) un to risinājumus, un izveidotu vienu kopīgu “policy brief”, kas bija projekta galvenais uzdevums un kas tika prezentēts Lietuvas parlamentā.

Projekta laikā notika arī lekcijas un darbnīcas par daudzveidīgām tēmām – bēgļu un migrācijas problēmām, nacionālismu, Brexit, kultūras mantojums un tā nozīme mūsdienās un daudzas citas. Norisinājās arī neformāli pasākumi, kuru laikā mēs izklaidējāmies, atpūtāmies un apskatījām skaisto apkārtni, padarot šo laiku neaizmirstamu.

Īpaši interesants bija folkloras vakars, kura laikā sapratām, ka latviešu un lietuviešu tautas dejas un tautas tērpi gandrīz neatšķiras, kā arī pierādījās sen zināma patiesība, ka ēdiens vieno cilvēkus un tautas. Varu atzīt, ka pie latviešu galda pienāca visi un katrs atrada sev kaut ko gardu, šādi arī iepazināmies ar jaukiem cilvēkiem.

Par ēdienu runājot, ēdiens bija ļoti daudzveidīgs un pēdējā dienā pirms aizbraukšanas vakariņojām skaistā restorānā ar burvīgu skatu uz Viļņas centru.

Bija arī kuriozi, piemēram, es ar savu istabas biedreni otrajā dienā nedzirdējām modinātāju un aizgulējāmies 3 stundas, kā arī pirms došanās uz parlamentu mums iedeva vienu viesnīcas istabu uz 7 meitenēm un 25 minūtes laika, lai sagatavotu prezentāciju.

Apskatījām arī Lietuvas skaistumu, izbraucot ar vagoniņu pāri savai viesnīcai un visai Druskininku pilsētai, piestājot Traķu pilsētā, apskatot ezeru un Traķu pils apkārtni,nopērkot suvenīrus sev un mājās palikušajiem, un izbraucot cauri Viļņas centram vakara pusē.

Sarunu laikā izskanēja ieteikums veidot debates par obligātu mācību līdzekli; šī doma gan bija domāta vairāk kā joks,bet, ja mūsu sabiedrībā būtu vairāk iecietīgu un inteliģentu cilvēku, kuri ir brīvi no aizspriedumiem,prot izvērtēt situāciju no dažādiem skatupunktiem un netic nepamatotiem apgalvojumiem un meliem, daudzas problēmas, ar kurām saskaramies šodien, nebūtu.

Kopumā projekts atstājis labu un paliekošu iespaidu uz mani. Es pavadīju laiku aktīvu, zinošu, pozitīvu un vienkārši foršu cilvēku kompānijā. Atmosfēra bija nesaspringta un mierīga, perfekta diskusijām, viedokļu un pieredzes apmaiņai. Mans redzesloks ir paplašinājies un esmu iepazinusi ne tikai Eiropas valstu iedzīvotāju atšķirības un dažādību, bet arī sapratusi, cik tomēr mēs esam tuvi un līdzīgi viens otram. Es pavisam noteikti izbaudīju savu laiku Lietuvā un varu apgalvot,ka pasākums bija izdevies, jo uz mājām doties nemaz nevēlējos.

Share Button