Dokumenti

Skolas nosaukuma maiņa uz – Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola (2016)

Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums (2016./2017.m.g.)

Pašnovērtējuma ziņojums (2017./2018.m.g.)

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums (2013)

Vērtēšanas nolikums

Mājas darbu nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Skolas padomes reglaments

Skolas attīstības plāns

Pagarinātās dienas grupas darbības noteikumi

 

Vidusskolas iesniegums

Vidusskolas un pamatskolas mācību programmas (visas)

 

Mācību literatūras saraksts

Individuālo mācību līdzekļu saraksts sākumskolai

Individuālo mācību līdzekļu saraksts 5. – 12.klasei

 

Share Button