I. Ziedonis: “patikšana jebkurā gadījumā”

Dzejnieks I.Ziedonis ne vienreiz vien apgalvojis – jo vieglāk darīsi, jo labāk sanāks! Droši vien tāpēc sadarbība starp 4.c klases bērniem, viņu audzinātāju Inesi Stepko un bibliotekāri Daci Rūsi, kura aizsākās 2016.gada Dzejas dienās izvērtās tik veiksmīgi līdz sākumskolas izlaidumam.

Vēl maija jubilārs savā dzīvē it visā, ko darījis meklēja patikšanu un Latviju sev. Arī 4.c klases skolēni dzejoļu un zīmējumu konkursā skolas lasītavā, skaistajos vārdos un košajās krāsās apliecināja Latviju sev un sevī.

Iepazīt, izprast latviešu valodas burvību un nianses, rast līdzpārdzīvojumu un atraisīt fantāzijas spārnus 4.c klases lasītāju klubiņam palīdzēja latviešu rakstnieki M.Runguļa, I.Stumbres, K.Vērdiņa, I.Samauskas un U.Ausekļa un cittautu autoru grāmatas bērniem skolas bibliotēkā. Pēc labi padarīta darba ar prieku, laiks svētku koncertam, kuru mēs dāvinām viens otram Ziedoņlaikā, Ziedoņdārzā.

Share Button