Iepazīst zvejnieka un maizes cepēja arodu

27.04.2018. Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas 3.-6. klašu skolēni devās ekskursijā uz uzņēmumiem “Pāvilostas novadā”.
Ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar zvejnieka profesiju agrāk un tagad, apmeklējot Pāvilostas Novadpētniecības muzeju un izbraucot ar zvejnieka laivu Pāvilostas kanālu, kā arī skolēni apciemoja lauku mājas “Ievlejas”, kur tie iepazinās ar maizes tapšanas procesu un radošās darbnīcās katrs pats cepa savu maizes kukulīti.
Ekskursija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Share Button