Ilustrāciju izstāde “Latvijas simtgade dzejā un krāsās”

…atļauj man, Dzimtene,

lai reiz līdzīgs tev būtu,

ir tavējā spēkā, ir dabā,

lai, Cilvēks kļūdams, atdodu sevi

tev, siltā, mīļā un labā.

                  Pāvils Vīlips

 

14. novembrī skolas bibliotēkā notika ilustrāciju izstādes “Latvijas simtgade dzejā un krāsās” atvēršanas svētki. Pasākuma laikā Latvijai veltītus dzejoļus lasīja skolotāja Sandra Okuņeva, bibliotekāre Dace Rūse, 3. b klases skolēni un skolotāja Marita. Dalībnieki ar lielu interesi, uzmanīgi klausījās priekšnesumus,  aplūkoja ilustrācijas,  dalījās pozitīviem iespaidiem.

Izstādes tapšanas laikā  3. b klases skolēni lasīja izvēlētos latviešu autoru dzejoļus,  savas izjūtas , domas un emocijas attēloja zīmējot, aplicējot  vai gleznojot.  Ar savām ilustrācijām  izstādē nolēma piedalīties arī skolēnu vecāki, brālis, skolotājas.

Izstāde – sveiciens ikvienam skolas bibliotēkas apmeklētājam Latvijas simtgadē.

 

Share Button