Iniciatīva “Latvijas skolas soma” arī Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem, kuru ar prieku pieņēma mūs skolas audzēkņi un viņu sākumskolas audzinātājas.

2018.gada 1.novembrī Liepājas teātrī apmeklēja izrādi „Smaragda pils@ta ENTER” – 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c un 4.d klases skolēni.

Pasākums ietverts latviešu valodas stundā par tēmu lugas veidošana, sociālo zinību stundā tēmas par savstarpējām attiecībām, draudzību.

Noskatoties izrādi, skolēniem veidojas priekšstats par lugas veidošanas pamatnosacījumiem, aktiermākslu un meistarību. Nostiprinās izpratne par draudzības nozīmīgumu, savstarpējo attiecību veidošanos.

Atgriezenisko saiti organizējot pēc izrādes noskatīšanās sarunas galvenie jautājumi bija sekojošie.

Kāda bija izrādes galvenā doma?

Kurš notikums izrādē bija priecīgs, bēdīgs, jautrs?

Kādi bija galvenie varoņi, kā viņi jutās?

Kā skolēns rīkotos attiecīgās situācijās?

Kāpēc tā notika?

Ja būtu citādāk…

Skolēni pārrunāja par izrādes laikā piedzīvotajām emocijām-bērna nepaklausību un izrietošajām sekām. Pārrunāja par datorspēļu atkarību, pārdomāja savas rīcības.

Savus iespaidus, kas patika, kas nepatika atspoguļoja arī zīmējumos / ilustrācijās.

Kā arī uzrakstīja domrakstu latviešu valodas stundā, kurā aprakstīja: kas patika/nepatika, ko jaunu uzzināja, kādu mācību guva.

Ievērojams skaits skolēnu lūdza vēl aizvest uz kādu citu teātra izrādi, ko arī sākumskolas posmā esam ieplānojuši II semestrī.

4.d klase kopā ar savu klases audzinātāju Daigu Balsi

 

 

Savukārt, 06.novembrī Lielajā Dzintarā 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.c, 3.d, un 4.b klases skolēni apmeklēja koncertuzvedumu “Birzīs un norās”. Koncertuzvedumā piedalījās: Grupa “Auļi”,  grupa “Tautumeitas”, Līga GRIĶE, kokle., koncertu vadīja – Karina Bērziņa.

Kokle un vijole, dūdas un stabules, kontrabass un bagātīgais sitaminstrumentu klāsts, skanīgais “Tautumeitu” dziedājums un “Rucavieša” deju soļi aizveda skolēnus  uz birzīm un norām.

Emocionāli bagāts, saturiski piepildīts, vizuāli un muzikāli skaists pasākums, kas deva skolēnos prieku un pozitīvas emocijas. Savas zināšanas par latviešu kultūru nostiprināja ar savām atbildēm par sakāmvārdiem un mīklām koncertā.

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti. Arī koncertuzvedumā izjustais līdzpārdzīvojums – citādai mācību dienai – veicināja kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstināja izglītības kvalitāti, kā arī mazināja sociālo nevienlīdzību, jo pasākumu bija iespējams apmeklēt visiem klases skolēniem.

2.c klases skolēni

 

Viedokļus apkopoja Inese Stepko

 

 

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” attēls atrodams: šeit

Share Button