Izvēlies mācības Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, aicina 9. klašu absolventus iegūt vispārējo vidējo izglītību  četrās izglītības programmās klātienē, kā arī tālmācības programmā.

15.vidusskolā apgūstamās programmas:

– vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
Programma nodrošina līdzsvarotu mācību priekšmetu apguvi no visām izglītības jomām.

– vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
Izglītības programmā skolēniem ir iespēja padziļināt zināšanas un izpratni par dabas likumsakarībām, izzināt tās daudzveidību un vienotību, pilnveidot prasmes un pieredzi eksperimentālajā un pētnieciskajā darbā. Programmas absolventi ir veiksmīgi gan dabaszinātņu, inženierzinātņu, lauksaimniecības zinātņu, veselības zinātņu, gan arī humanitārā novirziena kursu studijās.

Foto: Maija Demitere

– vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā (Valsts aizsardzības mācība);
Mācību programmas mērķis ir veicināt izglītojamo interesi par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, militāro specialitāšu daudzveidību un nostiprināt pilsonisko apziņu. Tās ir teorētiskās un praktiskās nodarbības, nometnes un izturības pārbaudes. Mācību priekšmeta obligātais saturs ietver arī zināšanas par valsts aizsardzības mūsdienu izpratni, zināšanu kopumu karavīra prasmju apgūšanai, ierindas mācību, darbības ar ieročiem, pirmās palīdzības sniegšanu, utt. Šīs programmas skolēnus noslēdzot 12. klasi sagaida noslēguma pārbaudījumi, kurus izturot tiek iegūtas priekšrocības iestāties profesionālajā dienestā. 2017. gada aprīlī ar Liepājas pilsētas domes un 12. Saeimas deputātes Ineses Lībiņas-Egneres atbalstu pie Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas tika atklāts NATO šķēršļu joslas 1. posms, kas sniedz jaunas iespējas militārajām nodarbībām gan Valsts aizsardzības programmas skolēniem, gan jaunsargiem.

– vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā (Teoloģija).
Programmas īstenošana tiks uzsākta 2017./2018. mācību gadā. Mācību priekšmeta ietvaros skolēni mācīsies izprast baznīcas un valsts attiecības, izprast konfesiju daudzveidību un vienotību, kā arī lietot teoloģijas jēdzienu. Programma ir tapusi ciešā skolas, vecāku un Liepājas pilsētas Domes Reliģisko lietu komisijas sadarbībā. Studēt teoloģiju Oksfordas universitātē ir devies “Iespējamās misijas” Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas ekonomikas skolotājs Jēkabs Jurdžs (attēlā pa labi). Viņš uzsver, ka teoloģijas programmas ieviešanai vidusskolā ir ļoti daudz vērtīgu ieguvumu:  “Kā galvenos var nosaukt garīgas pilnveidošanās iespējas un identitātes nostiprināšanu. Cilvēks garīgi aug un veidojas visu dzīvi, bet tieši jaunībā ieguldīts darbs atmaksājas ar lielu uzviju. Garīgs gaišums un cēlums, kā arī neatlaidība un godprātība ir katras laimīgas un labi funkcionējošas sabiedrības pamatā. Runājot par identitāti, mēs dzīvojam nevienkāršā laikā, kad darba un studiju dēļ kādreiz tik stingrā piederība noteiktai sabiedrībai un vietai, tautai un valstij, un reizēm pat draugu un ģimenes lokam var tikt nopietni sašūpota. Katram dzīvē ceļš var stipri atšķirties, bet garīgi nobriedis cilvēks, ejot pa šo ceļu, nepārkāpj noteiktiem principiem, veido mierā un pateicīgā uzticībā balstītas attiecības.”

– Neklātienes programma
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma tālmācības formā. Programma sniedz iespēju mācīties attālināti, neatkarīgi no atrašanās vietas un laika joslas. Skolēni sadarbojoties ar skolotājiem var paši veidot savu individuālo mācību grafiku, kā arī apvienot mācības ar darbu, ģimenes dzīvi vai atpūtu.

 

Absolventu viedokļi

     Laura Ieva Kalēja

– Šogad absolvēju Latvijas Universitāti un ieguvu bakalaura grādu angļu filoloģijā. Vidusskola man sniedza iespēju pilnvērtīgi sagatavoties studijām. Mācoties matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā, ievērojami pilnveidoju savas pētnieciskās prasmes un guvu sasniegumus gan pilsētas, gan reģionālajā, gan arī valsts līmenī. Tādēļ varu atzīt, ka tieši skolēnu zinātniskā darba izstrāde bija ļoti vērtīga pieredze, ko varēju pielietot gan kursa darbu, gan bakalaura darba rakstīšanā augstskolā.

 

     Elvijs Lagzdiņš

– Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma sniedza man iespēju attīstīt dažādas prasmes vairākās jomās. Taču ļoti nozīmīgi man bija izprast, ko tieši vēlos studēt nākotnē.  Mācoties vidusskolā, aktīvi iesaistījos arī skolas debašu kluba darbībā, un debatējot apgūtās prasmes ir ļoti noderīgas, studējot tiesību zinātnes un uzņēmējdarbību Londonas “South Bank” Universitātē (“London South Bank University”). Tieši darbība debašu klubā man palīdzēja saprast, ko gribētu studēt un darīt nākotnē.

 

     Reinis Ruperts

– Studēju Rīgas Tehniskajā Universitātē, enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, elektrotehnoloģiju datorvadības studiju novirzienā. Ar prieku un lepnumu varu sacīt to, ka esmu absolvējis Liepājas 15. vidusskolu. Mācījos vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā, un nodrošināju labu eksakto zināšanu pamatu inženienierzinātņu tālākizglītībai. Domāju, ka šī programma ir piemērota arī humanitāro zinātņu entuziastiem.

 

     Katrīna Annija Ročāne

– Studijas Liepājas 15.vidusskolā man sniedz iespēju pavadīt laiku ar lieliskiem klasesbiedriem un skolotājiem. Tie bija neaizmirstami 3 gadi. Kaut arī mācījos vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā, vienlīdz nopietni pievērsos gan eksakto, gan humanitāro mācību priekšmetu apguvei. Neatņemama vidusskolas sastāvdaļa ir saturīgi pavadīts brīvais laiks, kuru jāapvieno ar cītīgu mācīšanos un gatavošanos eksāmeniem (kuri pienāk neizsakāmi ātri). Vidusskola ir vieta, kur apvienot patīkamo ar lietderīgo, piemēram, piedalījos skolas debašu kluba aktivitātēs, kas lieliski noder, studējot tiesību zinātnes Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē. No sirds iesaku mācīties vidusskolā, jo līdz šim brīdim tas ir viens no labākajiem lēmumiem, ko esmu pieņēmusi.

 

     Amanda Šeškauska

– Izvēlējos mācīties vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, jo, absolvējot 9. klasi, jau zināju, ka vēlēšos studēt tūrisma nozares jomā. Ļoti augsti novērtēju iespēju vidusskolas laikā piedalīties daudzveidīgās ārpus stundu aktivitātēs: man bija iespēja doties uz Strasbūru un apmeklēt Eiropas Parlamentu; biju aktīva Skolēnu līdzpārvaldes dalībniece un 11.klasē biju Skolēnu līdzpārvaldes prezidente, kas man sniedza unikālas prasmes un iemaņas. Šobrīd es studēju Biznesa augstskolā “Turība” profesionālā bakalaura studiju programmā – Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība.

 

     Roberts Dergunovs

– Pēc Valsts aizsardzības mācības programmas absolvēšanas Liepājas 15.vidusskolā uzsāku studijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Esmu 1.Sauszemes kursa kadets. Valsts aizsardzības mācības programma māca patiesi izjust dzimtenes mīlestību un patriotismu. Un pats svarīgākais, palīdz saprast, ko tu kā savas valsts iedzīvotājs vari izdarīt savas valsts labā. Šeit var sagatavoties un apgūt ierindas apmācību, ieroču izjaukšanu un salikšanu, mezglu siešanu, pirmās palīdzības sniegšanu utt. Prasmes, kas var noderēt arī ikdienas dzīvē.

 

     Deivids Ozols

Izvēlējos mācīties vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā, jo mani vienmēr ir interesējusi darbošanās Jaunsardzē. Vidusskolā apgūtās prasmes un zināšanas varēju apvienot ar nākotnes profesiju – tagad studēju Valsts policijas koledžā. Esmu iemācījies ievērot subordināciju, kā arī apguvis daudzveidīgas prasmes, kas ļoti noder ne tikai studijās, bet arī dzīvē.

 

     Staņislavs Babins,
(Biedrības „Radi vidi pats” valdes loceklis, neformālās izglītības apmācītājs, Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas tālmācības formā absolvents)

Mācības tālmācības formā man sniedza iespēju iekļaut mācības manā dzīves ritmā, izvēloties mācību procesam piemērotu tempu un laiku. Sapratu, ka, mācoties attālināti, spēju ļoti veiksmīgi sagatavoties Valsts centralizētajiem eksāmeniem.

Ārpus stundu aktivitātes

Skolēniem piedāvājam arī saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus mācību darba – fakultatīvu nodarbības, daudzveidīgus pasākumus, piemēram,“Pielaiko profesiju” un “Nakts skola”, skolas apkārtnes sakopšanas talkas, utt. Mūsu skola var lepoties ar vienīgo āra šaha laukumu Liepājā, kuru kopīgi veidoja paši skolēni, vecāki un skolotāji. Vidusskolēni regulāri savas prasmes un iemaņas pilnveido dažādos Eiropas Savienības organizētos apmaiņas projektos, tādējādi iepazīstot citas kultūras, apgūstot jaunu sociālo pieredzi, uzlabojot svešvalodas kompetences, iegūstot sev, skolai jaunus draugus un kontaktus. Liepājas 15.vidusskolas skolēni ir iesaistījušies Eiropas Savienības brīvprātīgajā darbā. Skolēni veido arī paši savus mācību uzņēmumus, kuros īsteno labas idejas, vērstas ilgtspējīgas domāšanas virzienā.

Pasākums “Nakts skola”. 

Skolas debašu klubs

Lepojamies ar Oskara Liepājas 15.vidusskolas debašu klubu, kas regulāri iesaistās biedrības “Debašu centrs” organizētajās aktivitātēs un gūstam vietēja un starptautiska mēroga pieredzi. 2016.gada novembrī ieguvām 1.vietu nacionālajā debašu turnīrā. Esam arī aktīvi dažādu konkursu dalībnieki. Tā, piemēram, 2017.gada novembrī programmas “Euroscola” ietvaros jau otro reizi dosimies uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā.

Skolas debašu klubs Eiropas Parlamentā Strasbūrā 2014.gads.

Izglītojošas nometnes

Mācoties vidusskolā, skolēniem ir iespēja pavadīt laiku skolēnu vasaras nometnēs. Tā, piemēram, 2016.gada vasarā ar valsts Zivju fonda finanšu līdzekļu atbalstu tika organizēta skolēnu diennakts nometne “Apaļais jūrasgrundulis – 2016”. Savukārt šajā vasarā Nīcas novada, Nīcas pagasta atpūtas vietā “Jūrnieka ligzda” norisināsies nometne skolēniem ar labiem sasniegumiem un ieinteresētību bioloģijā. Nometnes “Mytilus edulis – Baltijas jūras atdzimšana vai gals” finansētājs ir Latvijas Zivju fonds un tā norisināsies no š.g. 10. – 14.jūlijam. Ir jāpiemin, ka nometnē vēl ir palikušas dažas brīvas vietas.

Skolēnu diennakts nometne “Apaļais jūrasgrundulis – 2016” .

Dokumentu pieņemšanas laiki skolas kancelejā:

Katru darba dienu no plkst. 9:00-13:00 skolas kancelejā
Skolas adrese: Oskara Kalpaka iela 96, Liepāja, LV-3405
Kontaktinformācija
15vsk@liepaja.edu.lv
Tel:634 42024
Vairāk informācijas par skolu: http://15vsk.liepaja.edu.lv/

Nāc un pievienojies mums!

Share Button