„Jēgpilns starpbrīdis”

4.a klases skolēni un klases audzinātāja Anda Vārdiņa no 7.11. – 21.11. piedalījās skolas aktivitātē „Jēgpilns starpbrīdis”. Skolēniem brīvajā laikā bija jāizpilda skolotājas Nadeždas Jurčenko sastādītus interesantus, aizraujošus, nestandartus uzdevumus un jāiesniedz atbildes.

23. novembrī pieci labākie darbi tika apbalvoti ar diplomu un mazu dāvaniņu.

Diplomus saņēma: Sandija Gargažina, Laura Uztica, Matīss Ūdriņš, Paula Anna Jesere, Harijs Roziņš.

No skolēnu komentāriem var secināt, ka viņiem patika piedalīties, pildīt uzdevumus un skolēni ir gatavi arī turpmāk piedalīties līdzīgos pasākumos.

Share Button