Skolēnu līdzpārvalde

SL prezidenti

Nolikums

SL Mērķis

Skolēnu līdzpārvaldes mērķis ir dot iespēju ikvienam 5. – 12. klases skolēnam – talantīgam, aktīvam un radošam – veidot un uzlabot skolas ikdienas dzīvi, piedaloties saliedējošu, draudzīgu konkurenci rosinošu pasākumu organizēšanā, rīkot dažādas aktivitātes un radīt labvēlīgu un aizraujošu atmosfēru gan skolēniem, gan skolotājiem visa gada garumā.

Katru gadu rudenī notiek SL prezidenta, viceprezidenta un sektoru vadītāju vēlēšanas, kurās var kandidēt 7. – 11. klašu skolēni.

SL pienākumi

Sektoru vadītāju pienākumi Skolēnu Līdzpārvaldes procesā.

Prezidents – atbilstoši nolikumam organizē pašpārvaldes darbību, kā arī  sasauc un vada sēdes. Prezidents ir atbildīgs par visu pašpārvaldes darbību un pilda reprezentatīvās funkcijas .

Viceprezidents aizstāj Prezidentu viņa prombūtnes laikā, palīdz organizēt pašpārvaldes darbību.

Kultūras sektora vadītājs plāno un organizē kultūras un izklaides pasākumus.

Sporta sektora vadītājs plāno un organizē sporta pasākumus skolā.

Informācijas sektora vadītājs organizē informācijas apriti Līdzpārvaldē, darbojas ar informācijas sniegšanu skolas skolēniem par pasākumiem un citām Līdzpārvaldes aktivitātēm .

Ārlietu sektora vadītājs nodarbojas ar sadarbības veidošanu un nostiprināšanu ar citu Liepājas un Latvijas skolu pašpārvaldēm un citām jauniešu iniciatīvas grupām.

Iekšlietu sektora vadītājs organizē kārtības nodrošināšanu skolas pasākumu laikā.

Līdzpārvaldes finansists atbild par Līdzpārvaldes budžetu, ienākumiem, izdevumu atskaitēm, organizē kasiera darbu pasākumu laikā.

Prasmes, kuras iespējams attīstīt, darbojoties SL:

  • komunikācijas spējas
  • organizatoriskās prasmes
  • sadarbības prasmes

SL uzdevumi

1. Veidot draudzīgu un funkcionējošu darba komandu, kurā darbojas skolas skolēni.
2. Noskaidrot skolēnu un skolotāju vēlmes un intereses saistībā ar skolas ikdienas dzīvi.
3. Veidot skolēniem un skolotājiem aktuālus pasākumus, aktivitātes, laba laika pavadīšanai.
4. Popularizēt un aizstāvēt skolu gan pilsētā, gan valstī.
5. Mudināt skolēnus ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus.
6. Rādīt labu piemēru skolēniem, rādot priekšzīmīgu attieksmi pret skolu, skolotājiem un skolēniem.

Struktūra

Skolēnu līdzpārvaldes vēlēšanas notiek, lai ievēlētu vadošos amatus, kurus atbildīgie pilda vienu gadu, līdz nākošajām vēlēšanām.

SL Prezidents – Anastasija Ivanoviča

anastasijaSkolēnu līdzpārvalde man vienmēr  ir bijusi vieta savu ideju un plānu īstenošanai. Vieta, kura ļauj iepazīt  komandas darbu, kas nākotnē noder kā labs pamats darbībai uzņēmumā, vai arī citā, augstākā amatā vai pat politiskajā partijā. Uzskatu, ka mans pienākums šobrīd ir dot jauniešiem to spēku, zināšanas un enerģiju, lai darītu visu iespējamo lielo plānu īstenošanai. Runājot par sevi, neko daudz nevarēšu pateikt, jautājiet to maniem kolēģiem!

Izaugsme, spēks un saliedētība – Mūsu galvenais mērķis!

Veiksmi vēlot sapņu īstenošanā, Anastasija!

SL Viceprezidents – Džūlija Lapka

dzulijaMani sauc Džūlija Lote Lapka. Pēc dabas esmu diezgan liela optimiste, tomēr ir reizītes, kad arī manī ielaužas kādas šaubu ēnas. Esmu viens no tiem cilvēkiem, kam nepatīk melot. Uzskatu, ka labāk ir teikt patiesību pat tad, ja tā ir kritika pret pašas darbu. Kā nekā, ir jāpārzina ne tikai darba plusi, bet arī tā vājās vietas. Sirdī esmu māksliniece – mīlu gan rakstīt, gan zīmēt, gan fotografēt un gleznot. Bet tajā pašā laikā, neskatoties, nemieru un haosu sirdī un prātā, esmu atbildīga, uzticīga, nosvērta un saprotoša (Kā debatētājai, reizēm patīk arī pastrīdēties). Tomēr beigu beigās esmu cilvēks. Un kā jebkurš cilvēks, es vēl augu, attīstos un pilnveidojos kā personība.

Kultūras sektors – Ričards Lūsis

img_5982Ričards Lūsis –  tā mani nosauca mani vecāki, uzvārdu mantojot no tēva. Es esmu ļoti adrenalīna alkstošs cilvēks – tiklīdz man tā ir par maz, es meklēju kādu ekstrēmu, veselībai nekaitīgu  aktivitāti. Esmu ļoti aktīvs un sportisks, it īpaši, kad sporta aktivitāte attiecas uz fizisko izturību. Lai kā mana diena būtu pavadīta, es nekad neatteikšu palīdzību. Es uzskatu, ka nav un nekad nebūs tāda teiciena – ”Kā tu pret mani, tā es pret tevi!”. Kopumā es esmu ļoti pozitīva un aktīva persona. Viens no maniem moto – “Tiecies pēc tā, kas tev ir vajadzīgs, nevis pēc vēlmēm un iegribām.”

 

Sporta sektors – Marks Jankovskis

marksŠajā mācību gadā es būšu tas cilvēks, kas nesīs visu atbildību par sporta pasākumu organizēšanu un to norisi. Mans galvenais mērķis ir radīt interesi par sportu pēc iespējas vairāk jauniešiem un likt viņiem saprast to, ka sports var būt arī kā lielisks brīvā laika pavadīšanas veids. Tā kā sports ir ieņēmis ļoti lielu lomu manā dzīvē, nešaubīgi varu apgalvot, ka viss, kas ar šo vārdu “sports” saistās, mani nebeidz aizraut un pozitīvi pārsteigt. Ņemot vērā to, manuprāt, spēšu parūpēties par Jūsu labklājību, rīkojot dažnedažādus, draudzīgu konkurenci raisošus sporta pasākumus, kas spētu aizraut ikvienu jaunieti.”

 

 

Informācijas sektors – Daniela Šeškauska

Ārlietu sektors – Agris Makarovs

Iekšlietu sektors – Gustavs Bargais

Finansists – Laine Vēbere

 

 

Kontaktinformācija:

Skolēnu līdzpārvaldes aktīvistus var meklēt skolā, 127. kabinetā.

 

Koordinatore:

Sanita Cipriķe (+371 26017315)

Share Button