Liepājas pilsētas un Kuldīgas novada reģionālajā 3.klašu skolēnu matemātikas olimpiāde

APSVEICAM

mūsu skolas 3.b klases skolnieku

Raminu Pucko /sk.A.Bravkova/
ar iegūto
ATZINĪBU

Liepājas pilsētas un Kuldīgas novada reģionālajā 3.klašu skolēnu matemātikas olimpiādē.

Share Button