Meistardarbnīca “Es būšu savas mājas/sētas saimnieks”

2018. gada 24. janvārī Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas 4.c klases skolēnu komanda – Kārlis Roga, Santa Pivovārova, Ēriks Melbergs piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Meistardarbnīca “Es būšu savas mājas/sētas saimnieks”.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Liepājas Centra sākumskolā.

Pasākums norisinājās trīs daļās, kur pirmajā daļā komanda sevi prezentēja un iepazīstināja ar tās nosaukumu-mūsu skolas komanda startēja ar nosaukumu “Trīs sprigulīši”. Otrajā daļā komandas sniedza atbildes uz teorētiskajiem jautājumiem par tēmām: senie latviešu darba rīki, ar tiem saistītās profesijas, amati, mūsdienu darba rīki – to aizstājēji, ar to saistītās profesijas, profesijas pārstāvim nepieciešamās prasmes, iemaņas, rakstura iezīmes, galvenās pamatīpašības un trešajā daļā bija pasākuma aktivitāšu izvērtēšana. Kopumā mūsu skolas komanda ieguva 2. vietu.

Share Button