Militārā apmācība

Esam otra lielākā vidusskola Liepājā un šobrīd pie mums izglītību iegūst 946 audzēkņi, vidusskolas posmā realizējam četras izglītības programmas, tostarp 2012. gada septembrī uzsākām realizēt Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (Valsts aizsardzības mācība) izglītības programmu. Patlaban šo programmu mūsu skolā apgūst 24 audzēkņi no kopā 115 vidusskolēniem, pēc trijos gados paveiktā varam priecāties par pirmajiem absolventiem – deviņiem jauniešiem, kuri izturot noslēguma pārbaudījumus turpina izglītību Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (1), Valsts policijas koledžā (4), Nacionālajos bruņotajos spēkos (2), Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (1) un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (1). Mēs lepojamies ar mūsu Valsts aizsardzības mācības skolotāja, Jaunsardzes instruktora, “Gada liepājnieka 2013”, štāba virsseržanta Vara Jansona veikumu (raksts “Jaunsardzes un informācijas centra” portālā).

Programmas realizēšanas laikā mūsu audzēkņi ir guvuši vērā ņemamus sasniegumus, piemēram – 2015. gada Jaunsardzes 1. novada testu nometnē, 60 jaunsargu savstarpējā sacīkstē, 1. vietu ieguva mūsu audzēkne Viktorija Apse ar 98,5 punktiem no 100 (video Latvijas armija Youtube kanālā).

Jaunieši ir būtiski veicinājuši patriotismu, popularizējuši karavīra profesiju kā skolā, tā arī vietējā sabiedrībā (raksts ziņu portālā Liepājniekiem.lv).

Mūsu audzēkņi štāba virsseržanta Vara Jansona vadībā rīko, piedalās un atbalsta ar savu līdzdarbošanos Liepājas pilsētas mēroga pasākumus, piemēram, “Puiku spēles” (raksts ziņu portālā Liepajniekiem.lv), Lāčplēša balva (raksts ziņu postālā Liepajniekiem.lv), ir pastāvīga un neatņemama daļa skolas karjeras nedēļā “Pielaiko profesiju” (foto galerija ziņu portālā Liepajniekiem.lv), un ir pasākum “Nakts skola” organizatori-līdzdalībnieki.

Jāatzīmē, ka Valsts aizsardzības mācība Liepājas 15. vidusskolā tika mērķtiecīgi attīstīta uz Jaunsardzes kustības pamata – esam kļuvuši par bāzes skolu 416. vienībai, kas aktīvai darbībai ik dienu pulcē 66 vidējā skolas vecuma bērnus un jauniešus.

Ir pagājis posms, ko varēja uzskatīt par zināmu laika pārbaudījumu un pašreiz militārā apmācība mūsu skolā ir kļuvusi par neatņemamu skolas dzīves, iekšējās kultūras un vērtību sastāvdaļu. Būtisku ieguldījumu mūsu centienu atbalstīšanai, lai iegādātu militāro ekipējumu un aprīkojumu ir sniegusi arī Liepājas pilsētas pašvaldība – 2015. gadā Jaunsardzes aprīkojumam ir piešķirti vairāk nekā EUR 7000, savukārt skola 2014. gadā par EUR 3000 iegādājās formas tērpus Valsts aizsardzības mācības skolēniem.

Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes stiprināšanai un attīstīšanai Liepājas 15. vidusskolā – NATO standarta militāro šķēršļu joslas izbūvei 2015. gada izskaņā EUR 12 000 ir novirzījusi arī 12. Saeimas deputāte Inese Lībiņa-Egnere.

 

 

Share Button