Nakts skola

Ceturtdien, 8. martā Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā jau septīto gadu pēc kārtas norisinājās mācību pasākums 9.-12. klašu audzēkņiem “Nakts skola”, kas ir kļuvis par skolas unikālu tradīciju. “Nakts skolu” organizēja skolas divpadsmitās klases skolēni un viņu klases audzinātāja Agija Bēta.

Šī gada pasākuma tēma bija “Supervaroņu nakts“, uzsverot 21.gadsimtā nepieciešamās “superspējas”, kā piemēram, godīgums, tolerance, pārliecība, iecietība, vērtības, prasme strādāt komandā, radošums, pašnoteikšanās, mērķu izvirzīšana, prasme nestāvēt malā un iesaistīties, utt.

Viena no “Nakts skolas” skolotājām bija skolas absolvente Līga Zundmane, kas kopā ar saviem klases biedriem, divpadsmitās klases skolēniem, pirms septiņiem gadiem rīkoja pirmo pasākumu “Nakts skola”. Viņas mācību stundas tēma bija “Super happyman” un viņas novēlējums skolēniem – “nepieciešamība dzīvot reālajā dzīvē, nevis sociālajos tīklos”.

Arī Liepājas pilsētas Domes deputāts Jānis Vilnītis ir “Nakts skolas” skolotājs, jau kopš pasākuma pirmssākumiem. Viņš savā nodarbībā uzsvēra talanta izkopšanas nepieicešamību, kas var tikt īstenota mērķtiecīgā darbā, akcentējot gribas un neatlaidības nozīmīgumu.

Liepājas pilsētas Domes deputāts Vilnis Vitkovskis vadīja nodarbību “Supervaronis katrā no mums”, kurā kā ļoti nozīmīgu 21.gadsimta nepieciešamību akcentēja tieši cilvēka emocionālo inteliģenci. Savukārt par piemēru supervaroņiem viņš minēja romāna “Dvēseļu putenis” varoņu likteņus.

Liepājas “Jauniešu mājas” pārstāvji Līva Kupfere un Aleksandrs Vabelis piedāvāja skolēniem izzināt daudzveidīgu saliedēšanās spēļu piedāvātās iespējas gan personības izaugsmē, gan saskarsmes prasmju attīstīšanā.

Ārste, ģimenes medicīnas rezidente Egija Urbāne sniedza skolēniem iespēju iejusties ārkārtas situācijā, tādējādi izprotot nepieciešamību ikvienam pārzināt rīcību ekstrēmās situācijās un pirmās palīdzības sniegšanas prasmes.

Jaundibināmās baptistu draudzes sludinātājs Mārcis Dejus pauda prieku par saturīgajām un vērtīgajām sarunām ar skolēniem. Savukārt Grobiņas baptistu draudzes Jauniešu kalpošanas vadītājs un mūziķis “Pieci-O” Andrejs Goloborodko uzsvēra, ka šāds pasākums ir iespēja jauniešiem smelties iedvesmu ārpus akadēmiskās mācību vides.

Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiāles direktora vietnieks Mārcis Priedītis un zinātniskais asistents un pasniedzējs Agris Treimanis skolēniem akcentēja, ka “ne viss ir tā kā izskatās un daudz ko var izskaidrot ar tehnisko zinātņu palīdzību”.

“Nakts skolas” skolēni atzinīgi novērtēja pasākuma pozitīvo atmosfēru un pasniedzēju nepiespiesto attieksmi, kas ļāva veidot kvalitatīvas diskusijas. Mēs esam bezgala pateicīgi pasākuma viesiem par saturiski bagātajām nodarbībām un viņu ieguldījumu jauniešu zinātkāres veicināšanā.

Share Button