Nometne “Apaļais jūrasgrundulis” noslēgusies

No 11. līdz 15. jūlijam Vērgales pagastā, Ziemupē, viesu namā “Laikas” norisinājās Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrības organizētā skolēnu nometne “Apaļais jūrasgrundulis – 2016”.  Nometne īstenota ar valsts Zivju fonda finanšu līdzekļu atbalstu. Viens no nozīmīgākajiem nometnes mērķiem bija palielināt Liepājas pilsētas skolu jaunatnes un pedagogu informētību par Baltijas jūras invazīvajām sugām un to ietekmi uz ekosistēmu, kā arī meklēt risinājumus.

Diemžēl cilvēka darbības rezultātā vidē ir notikušas un pašreiz turpina notikt nozīmīgas pārmaiņas; kā arī vides kvalitātes pasliktināšanās procesi sabiedrības lielākajai daļai bieži paliek nepamanīti. Arī Baltijas jūras piekrastes ūdeņu ekosistēmā ir notikušas nevēlamas izmaiņas, kas ietekmē zivju sugu daudzveidību un krājumus.

Nometnes ietvaros deviņpadsmit 8. – 10. klašu skolēni no Liepājas 3. pamatskolas, Liepājas 12. vidusskolas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas un Liepājas 15. vidusskolas piedalījās teorētiskās un praktiskās nodarbībās, apguva Baltijas jūras ekosistēmas darbības pamatprincipus, detalizēti iepazinās ar jūrā sastopamajām invazīvajām sugām un to ietekmi uz citiem jūras organismiem. Īpaši tika akcentēta invazīvā suga, apaļais jūrasgrundulis, kuras dabiskā dzīvesvieta ir Azovas jūra, Melnās un Kaspijas jūras ūdeņi. 1990. gadā tas tika konstatēts arī Baltijas jūrā Gdaņskas līcī. Šī suga Baltijas jūrā ātri iedzīvojās, īpatņu skaits un izplatība strauji palielinājās. Latvijas piekrastē šo sugu pirmo reizi konstatēja 2004. gadā pie Liepājas. Apaļais jūrasgrundulis spēj efektīvi konkurēt attiecībā uz barību un kļūt par iemeslu citu sugu īpatņu skaita samazinājumam, šī zivs arī labprāt ēd citu zivju ikrus.

Nodarbību vadītāji bija Liepājas 15. vidusskolas skolotāji, kā arī zivvsaimniecības jomas specialisti: Ēvalds Urtāns (Latvijas Zvejnieku federācija), Didzis Ustups (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”), Inese Bārtule (Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļa), Andris Junkurs (Valsts vides dienests Liepājas reģionālā vides pārvalde), Andris Maisiņš (Dabas aizsardzības pārvalde), zivju inspektors Artis Būmeistars un ilggadējs mežzinis Andris Zaļkalns.

Jauniešiem bija arī iespēja iepazīt Pāvilostu, Akmensraga bāku, Ziemupes kadiķu audzi un citās aktivitātēs.

Gandarījumu par nometni pauda ne tikai skolēni, skolotāji un viesi, bet arī vecāki. Kārļa mamma Agnese Laškova atzina: “Vasaras nometne ir izcila brīvā laika pavadīšanas aktivitāte. Šī pieredze ļāva bērniem ne tikai pilnvērtīgi pavadīt laiku, bet arī uzzināt daudz ko jaunu par Baltijas jūru, tās problēmām ilgtermiņā un ko pats bērns var darīt ikdienā, lai uzlabotu mūsu jūras ekosistēmu. Jo nav pieļaujams, ka mēs, kas dzīvojam jūras krastā, jau paši pirmie nerūpējamies par tās tīrību un nemācām to darīt bērniem! Esmu pārliecināta, ka bērni, kas apmeklēja šo nometni, izmantos gūtās zināšanas ikdienā un nekad uz mūsu jūru vairs neskatīsies kā uz kaut ko pašsaprotamu un neuzskatīs, ka gan jau tā pati par sevi parūpēsies. Tādēļ liels paldies!”.

DSC_0860 DSC_0990 DSC_0386 DSC_0326 DSC_0141

Share Button