Oskara Kalpaka skola

Liepājas 15. vidusskola septembra sākumā ir saņēmusi Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienesta izdotu reģistrācijas apliecību par jauno skolas nosaukumu – Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola.

Liepājas 15. vidusskolas nosaukumu izvēlējāmies mainīt cienot un apzinoties virsnieka, pulkveža, pirmā Latvijas landesvēra latviešu nacionālās vienības komandiera Oskara Kalpaka (06.01.1882. – 06.03.1919.) nenovērtējamo ieguldījumu Latvijas valsts brīvības un neatkarības nodrošināšanā, kā arī vēsturisko saikni ar Liepājas pilsētu.

Viens no jebkuras organizācijas identitātes stūrakmeņiem ir tās nosaukums, kas atspoguļo, tai skaitā, skolas vērtīborientāciju un filozofisko darbības ietvaru. Liepājas 15. vidusskola atrodas uz O. Kalpaka ielas, tostarp no 2012. gada septembra paralēli citām vispārējās izglītības programmām, īsteno arī profesionāli orientētā virziena (Valsts aizsardzības mācība) izglītības programmu. Mūsu pienākums un reizē aicinājums ir sagatavot bērnus un jauniešus unikālām 21. gadsimta prasībām, nodrošinot kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, kā arī audzināt skolēnos patriotismu: mīlestību, cieņu un atbildību pret savu valsti.

Valsts aizsardzības mācības programmas absolventi, izturot noslēguma pārbaudījumus, turpina izglītību Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Valsts policijas koledžā, Nacionālajos bruņotajos spēkos, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, u.c. augstskolās. Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas telpās norisinās arī Liepājas 416. Jaunsargu vienības nodarbības. Gan Jaunsardzes, gan valsts aizsardzības mācības skolotājs ir instruktors, “Gada liepājnieks 2013”, Zemessardzes 44. kājnieku bataljona virsseržants Varis Jansons.

Attēlā: jaunā izkārtne pie skolas ieejas.

IMG_5245[1]

Lasīt vairāk par Oskara Kalpaka dzīvi.

 


18. un 11. novembra nozīme Latvijas vēsturē

 


 

Share Button