Oskaram Kalpakam 135

6.janvārī, Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā tika atzīmēta virsnieka, pulkveža, pirmā Latvijas landesvēra latviešu nacionālās vienības komandiera Oskara Kalpaka 135.dzimšanas diena. Pasākuma ietvaros skolēni piedalījās interaktīvā viktorīnā, kuras mērķis bija veicināt skolēnu vēstures notikumu izpratni, ietverot faktus par Oskara Kalpaka ieguldījumu Latvijas valsts brīvības un neatkarības nodrošināšanā, kā arī vēsturisko saikni ar Liepājas pilsētu. Pasākuma organizatoriem bija nozīmīgi, lai viktorīnā piedalītos gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas skolēni. Viktorīnas autori un pasākuma organizatori ir skolas vēstures un sociālo zinību skolotāji Kintija Ozola un Pāvels Jurs. Viktorīna ir pieejama interneta vietnē:

https://play.kahoot.it/#/k/8331ba78-8791-49f7-9e5b-0317b4adb005

Šajā mācību gadā skola ir kļuvusi par Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolu, tādēļ skolā veidojas arī jaunas tradīcijas. Skolas nosaukuma maiņu ir veicinājis fakts, ka no 2012. gada septembra līdztekus citām vispārējās izglītības programmām, skolā tiek īstenota arī profesionāli orientētā virziena (Valsts aizsardzības mācība) izglītības programma, nepieciešamība audzināt skolēnos patriotismu: mīlestību, cieņu un atbildību pret savu valsti, kā arī kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana.

Share Button