Absolvē vidusskolu tālmācībā

Liepājas 15. vidusskola realizē Tālmācības vidējās izglītības programmu. Tā ir iespēja ikvienam iegūt vidējo izglītību, nesēžot skolas solā. Mācības notiek interneta vidē. Skolotāji regulāri sazinās ar skolēniem, sūtot viņiem mācību materiālus, uzdevumus, pārbaudes darbus. Skolēniem ir pieejamas skolotāju konsultācijas pēc individuālas vienošanās gan interneta vidē, gan klātienē.

Tālmācības programma ir īpaši izdevīga jauniešiem, kuri ir izbraukuši no valsts taču vēlas iegūt izglītību latviešu valodā. Lai pieteiktos tālmācības programmai, ir nepieciešama apliecība par pamatizglītību un iesniegums.

Papildus informācija pa tālruni: +371 29143730 (Līga Blūmfelde) vai e-pastā: talmaciba_15vsk@inbox.lv

Share Button