Atalgojums

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas amatpersonu atalgojums

2018. gads

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds Likme Amats

Atalgojums pēc nodokļu nomaksas (EUR)

1 Gints Ročāns 1 Direktors 1095,78
2 Anita Šēna 1 Direktora vietniece izglītības jomā 898,54
3 Jana Jansone 1 Direktora vietniece izglītības jomā 978,54
4 Sanita Cipriķe 0,75 Direktora vietniece audzināšanas jomā 713,91
5 Agija Bēta 0,25 Direktora vietniece audzināšanas jomā 280,48
6 Līga Blumfelde 1 Direktora vietniece informātikas jautājumos 978,54

 

Share Button