Atalgojums

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas amatpersonu atalgojums

2017. gada aprīlis

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds Likme Amats

Atalgojums pēc nodokļu nomaksas (EUR)

1 Gints Ročāns 1 Direktors 1119,03
2 Anita Šēna 1 Direktora vietniece izglītības jomā 906,25
3 Jana Jansone 1 Direktora vietniece izglītības jomā 986,75
4 Sanita Cipriķe 1 Direktora vietniece audzināšanas jomā 946,50
5 Marita Riežniece 0,2 Direktora vietniece audzināšanas jomā 195,05
6 Līga Blumfelde 1 Direktora vietniece informātikas jautājumos 946,50

 

Share Button