Atalgojums

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas amatpersonu atalgojums

2017. gads

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds Likme Amats

Atalgojums pēc nodokļu nomaksas (EUR)

1 Gints Ročāns 1 Direktors 1099,36
2 Anita Šēna 1 Direktora vietniece izglītības jomā 890,40
3 Jana Jansone 1 Direktora vietniece izglītības jomā 929,27
4 Sanita Cipriķe 0,75 Direktora vietniece audzināšanas jomā 736,31
5  Valda Dirnēna 0,2 Direktora vietniece audzināšanas jomā 189,12
6 Agija Bēta 0,25 Direktora vietniece audzināšanas jomā 273,20
7 Līga Blumfelde 1 Direktora vietniece informātikas jautājumos 970,90

 

Share Button