Vēsture un tradīcijas

Trešās tautas atmodas skola Liepājā

Trešā atmoda – emociju un pārdzīvojumu pilns laiks, dziesmotās revolūcijas laiks. Kā visā Latvijā, tā arī mūsu vēju pilsētā Liepājā tas bija pilns notikums.

Mums viens no emocionālākajiem pārdzīvojumiem bija tas, ka beidzot ieguvām savu skolu, kurā vairs nebijām kopā ar krievu plūsmu, bet gan saimnieki paši savās mājās. Par to mums paldies jāsaka Andrim Jaunsleinim un Jānim Kazānam, jo tieši viņi palīdzēja tapt šai skolai.

Mūsu skola atrodas netālu no jūras, Karostas kanāla, burvīgas katedrāles un Kalpaka tilta. Jūru mēs redzam, skatoties no skolas pa logu, tās krastā būvējam savas sapņu pilis, pārdomājam dienā izplānoto. Jūra ir tikpat mainīga kā mūsu garastāvoklis un dienas izjūtas. Bargais jūras vējš atpūš gaišās domas un aizdzen sliktās, padara mūs košākus un strādāt gribošākus. Un mēs gribam! Ja, sākot darbu šajā skolā mācījās 395 bērni, tad tagad jau esam izauguši par varenu saimi – 1101 skolēns katru rītu ver mūsu skolas durvis.

Ziemeļu priekšpilsētā mēs esam vienīgā skola ar latviešu apmācības valodu. Kā patstāvīga izglītības iestāde vidusskola darbojas no 1989. gada 1. septembra. Pirmsākumi mūsu skolai ir daudz senāki: 1949. gadā Velnciemā sāka būvēt skolu klajā, smilšainā vietā – Krūmu ielā. Mājas Krūmu ielā atradās tikai labajā pusē. Starp jaunbūvi un Ziemeļu kapiem bija mazgadīgo noziedznieku kolonija. Aiz vairākkārtēja dzeloņstiepļu žoga atradās barakas, kurās bija iemitināti mazgadīgie noziedznieki no visas PSRS.

Bija paredzēts, ka ēka būs gatava 1950. gada augustā, bet šī iecere nerealizējās. 10. septiņgadīgā skola sāka komplektēt savus audzēkņus 1950./51. m.g. 1. augustā. Skolai audzēkņi tika organizēti no Velnciema, kuri līdz tam laikam mācījās 5. vidusskolā. Tā skolēni tika saorganizēti, bet celtne vēl nebija pabeigta, tāpēc 10. skolas audzēkņi darbus uzsāka 5. vidusskolas telpās 2. maiņā. Par to ļoti neapmierināti bija audzēkņu vecāki.

Tikai 1951./52. m. g. darbu varēja sākt jaunajā skolā. Pirmā šīs skolas direktore bija Ingrīda Knese (Bērziņa), bet mācību vadītāja bija Lūcija Upeniece. Skolas ēka 10. skolā aizņēma 3. un 4. stāvu. Pirmajā un otrajā stāvā atradās 8. septiņgadīgā skola ar krievu mācību valodu. Katrai skolai ieeja bija no savas puses. Skolā mācījās aptuveni 300 skolēni, un strādāja 35 skolotāji, kuri vairākumā bija jauni gados. Te savas skolotāja gaitas uzsāka slavenais skolotājs – ķīmiķis Roberts Akermanis. Pirmajos mācību gados skolu beidza: profesors Andris Mertens, ķīmijas profesors Eduards Lavrinovičs, gleznotājs Ivars Muižulis, fizikas skolotājs Egils Jucēvičs.

Tā kā 50. gados Velnciems bija mazapdzīvots – galvenokārt tikai privātmājiņas, tad izpildu Komiteja piespiedu kārtā te pavēlēja mācīties skolēniem no Zaļās birzs, lai būtu vajadzīgais skolēnu skaits. Vecākos tas izraisīja lielu nemieru, jo bērni ar autobusu brauca līdz Brīvības ielai Jaunliepājā un tad kājām, pāri dzelzceļa sliedēm devās uz 10. skolu.

60. gados, saskaņā ar to gadu politiku, šo skolu drīz vien pārveidoja par divplūsmu mācību iestādi, pievienojot tai 8. septiņgadīgo skolu ar krievu mācību valodu. Tā izveidojās Liepājas 11. vidusskola, kura līdz 1979. gadam pastāvēja kā divplūsmu skola (latvieši bija mazāk par 30%), bet uz 7. vidusskolas telpām skola pārcēlās 1989. gadā.

Sākotnēji 15. vidusskola darbojās pagaidu telpās, un tajā mācījās 598 skolēni, un strādāja 57 skolotāji. Ar 1991. gadu notika pakāpeniska pārcelšanos uz pašreizējām telpām – plašo skolas jaunbūvi jūras krastā.

Tradīcijas

Septembris

 • Zinību diena
 • Āra šaha svētki
 • Adaptācijas nedēļa
 • Dzejas dienas
 • Fukši 10. klasēm
 • “Sveiks pamatskolā!” 5.klasēm
 • Darbība projektā “Mamma Daba”

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

 • “Jaunie talanti”
 • Barikāžu laika atceres pasākumi

Februāris

Marts

 • Liepājas dzimšanas dienai veltīti pasākumi
 • Radošuma nedēļa
 • Nakts skola
 • Izcilnieku ekskursijas

Aprīlis

 • Ģimeņu šaha svētki
 • “Vidusskolēnu kurpēs”
 • Lielā talka
 • “Mamma daba” meža dienas
 • “Puiku spēles”
 • APU čempionāts

Maijs

 • Mātes dienas koncerts
 • Labo darbu dienas
 • Pēdējais zvans 9. un 12. klasēm
 • Sākumskolas izlaidums
 • Pārgājiens “Pretī vasarai”
 • Olimpiešu vakars

Jūnijs

 • Skolas vasaras nometnes
 • Izlaidumi
Share Button