Pasākums-lekcija “Mērķu plānošana”

2018. gada 31. janvārī Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas 12. klases skolēniem notika pasākums-lekcija “Mērķu plānošana”.

Lekcijā skolēni noskaidroja, kāpēc ir svarīgi plānot savu dzīvi un domāt labas domas, tika skaidroti principi, kā sasniegt iecerēto vieglāk un skolēni tika rosināti domāt pozitīvi no iespēju, ne no problēmu viedokļa.

Lekcijā skolēni iepazinās ar mērķu plānošanas pamatprincipiem, ko papildināja radošs darbs pie sava mērķa vai projekta izstrādes – mērķu kartes, tāpat arī tika plānoti, kādi ir galvenā mērķa apakšmērķi un aktivitātes jau šodien, lai sasniegtu iecerēto.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Share Button