Pasākums “Vidusskolēnu kurpēs”

2019. gada 18. aprīlī Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā norisinājās jau par tradīciju kļuvušais pasākums “Vidusskolēnu kurpēs”.

Šī gada pasākuma devīze bija “Savējie- Savējiem”.

Pasākuma laikā 9. klases skolēniem bija iespēja piedalīties “citādās” mācību stundās, ko vadīja Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas absolventi, kas vēl pavisam nesen paši bija vidusskolēni.

Mācību stundu – politika un tiesības vadīja Katrīna Annija Ročāne – Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes studente un zvērināto advokātu biroja ECOVIS CONVENTS jurista palīgs. Katrīna savā mācību stundā dalījās ar vidusskolas posmā gūtajām atziņām, kā arī piedāvāja 9. klašu skolēniem veikt praktiskus uzdevumus tiesību zinātnēs. Nozīmīgākais Katrīnas vēstījums 9. klašu skolēniem bija- ”Lai kaut ko sasniegtu Tev jādara mazliet vairāk nekā citi”.

Mācību stundu- valsts aizsardzības mācība vadīja Viktorija Apse un Amanda Vaičuna. Jaunietes atzina, ka valsts aizsardzības mācība ir noderīga ne tikai militārajai karjerai, programmā iegūtās zināšanas un prasmes lieliski pilnveido izpratni par dažādām jomām -piemēram, sportu, medicīnu, ģeogrāfiju. 

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes students Reinis Ruperts sniedza ieskatu inženierzinātnēs. Skolēni tika aicināti aizdomāties par savu nākotni un iespējamo izvēli. Reinis uzsvēra arī ārpusstundu aktivitāšu, interešu un aizraušanās nozīmi karjeras izvēlē.

Mācību stundu medicīnas zinātnē vadīja Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes studente Džūlija Kurčatova un Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas fakultātes students Toms Mārtiņš Smilga. Jaunieši dalījās savās atmiņās par skolu, skolotājiem un mācībām. Džūlija atzina, ka vidusskola bija labākā izvēle- tā palīdzēja saprast virzienu, nākotnes, karjeras izvēlē un Toms uzsvēra: ”Izvēlies, ko vēlies – ja Tu zini, ko gribi, tad ej uz to!”

Mācību stundu ekonomika vadīja Latvijas Universitātes studiju programmas ekonomika absolvente Alise Šlisere, kas pastāstīja par vidusskolas posmā sniegtajām iespējām, akcentējot iegūto pamatīgo zināšanu bagāžu dažādos mācību priekšmetos un to nozīmīgumu gan studiju procesā, gan arī profesionālajā izaugsmē.

Pēc piecām aizraujošām mācību stundām, ar savu pieredzi, veiksmēm un mācībām biznesā, izveidojot elektrokartadromu Blue Shock race un elektrovelosipēdu ražošanas biznesu Blue Shock bike, dalījās mākslinieks un uzņēmējs Artis Daugins.

Arta Daugina padoms jauniešiem turpmākajai dzīvei bija- “Padomā! Ko Tu vari darīt šodien, lai rītdiena būtu labāka”- ar šiem vārdiem Artis uzsver, ka dzīvē nekas nav veiksme, bet gan sūrs darbs.

Iedvesmas nodarbība kopā ar Arti Dauginu norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Share Button