Pētniecisko darbu aizstāvēšana

2016. gada 12. februārī Liepājas 15. vidusskolā notika zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana, kuru ietvaros 11. un 12. klašu skolēni prezentēja savus pētījumu rezultātus psiholoģijā, mākslā, tieslietās, politoloģijā, ekonomikā, angļu valodā, socioloģijā, vides zinātnē, pedagoģijā, bioloģijā, veselības zinātnē un informātikā.

Pēc rūpīgas iepazīšanās ar zinātniski pētnieciskajiem darbiem, prezentāciju noklausīšanās komisijas godalgoja:

Dabas zinību jomā

 1. vieta. Džūlijas Kurčatovas darbam veselības zinātnē par tēmu „Vecāko klašu skolēnu reproduktīvā veselība”. Darba vadītāja Linda Bezrodina.
 2. vieta. Valērijas Jurčenko darbam pedagoģijā „ Skolotāju izdegšanas sindroms”. Darba vadītāja Linda Bezrodina.
 3. vieta. Nikolas Elīnas Bubnovas darbam veselības zinātnē „Liepājas 15. vidusskolas skolēnu auguma garuma salīdzinājums no 2014.-2016. gadam”. Darba vadītāja Linda Bezrodina.
 4. vieta. Jāņa Dīķa darbam veselības zinātnē „ Sportista uzturs”. Darba vadītājs Kārlis Dovgvillo.
 5. vieta. Jāņa Brieža darbam informātikā „Attālinātās programmatūras iespējas un pielietojamība”. Darba vadītāja Solvita Šlisere

Humanitāro un sociālo zinību jomā

 1. vieta. Toma Mārtiņa Smilgas darbam tieslietās „Noziedzīgo nodarījumu raksturojums Liepājas jauniešu vidū”. Darba vadītājs Pāvels Jurs.
 2. vieta. Krista Kormazova darbam angļu valodā „Reading attitudes among students of Liepaja l condary schol No 15 forms 9-12 in the foreign language learning process”. Darba vadītāja Maija Ročāne.
 3. vieta. Danas Gorinas darbam „Liepājas 15. vidusskolas vidusskolēnu pilsoniskās līdzdalības potenciāls”. Darba vadītājs Pāvels Jurs.
 4. vieta. Dana Jurķa darbam socioloģijā „Skolas debašu kluba nozīme demokrātiskās sabiedrības veidošanās procesā”. Darba vadītāja Maija Ročāne.
 5. vieta. Ances Martinsenas darbam pedagoģijā „Atbalsta pasākumu kopa reemigrējošiem skolēniem mācību procesa sekmīgai virzībai Latvijas izglītības sistēmā vispārizglītojošā mācību iestādē”. Darba vadītāja Maija Ročāne.
 6. vieta. Mareka Plauža darbam psiholoģijā „Pārliecības faktors cīņas sporta veida Aikido īstenošanā”. Darba vadītāja Velga Štolca.
 7. vieta. Normunda Deglava darbam ekonomikā „Sociālā uzņēmējdarbība Liepājā”. Darba vadītāja Sanita Cipriķe.

Džūlija, Valērija, Nikola, Toms, Krists, Dana, Ance, Dans, Mareks un Normunds kopā ar saviem darba vadītājiem šobrīd veic zinātniski pētniecisko darbu labojumus, lai uzlabotos darbus iesniegtu Liepājas pilsētas zinātniski pētniecisko darbu komisijās un tos prezentētu Liepājas pilsētas lasījumos 10. martā.

 

Veiksmi skolēniem un viņu darbu vadītājiem!

Rakstu sagatavoja:

Linda Bezrodina, ZPD koordinatore vidusskolā

 

Share Button