Profesijas animācijā

Šī gada 17. janvārī Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā 2. klašu skolēniem notika pasākums “Profesijas animācijā”.

Pasākumā skolēni uzzināja par to, kas ir animators, noskaidroja, kādu profesiju pārstāvji strādā pie animāciju tapšanas, kā arī paši piedalījās radošās darbnīcās, veidojot stop motion un zīmētas animācijas tehnikās.

Pasākums notika projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros.

Share Button