Profesiju izzināšana Saldū

9.05.2018. 5.d klases skolēni devās ekskursijā “Saldus saldumu tūre”, kuras laikā viņi iepazinās ar profesijām, kas rada dažādus gardumus- SIA “Meduspils” skolēni apciemoja biškopi Jāni Vainovski, uzzinot daudz jauna par bitēm un bitenieka profesiju. Saldus pārtikas kombinātā skolēni iepazinās ar piena konfekšu ” Gotiņa ” ražotni- telpām, iekārtām, ražošanas un pakošanas procesu. Skolēnu ieinteresētību apstiprināja viņu uzdotie jautājumi.
Savukārt SIA “Saldus Maiznieks” ražotnē skolēniem bija iespēja iepazīties ar maiznieka profesiju. Skolēni ekskursijas laikā varēja vērot maizes un konditorejas izstrādājumi tapšanas procesu un aplūkot darbā izmantojamo tehnisko aprīkojumu. Skolēnu sajūsmu radīja iejušanās maiznieka „kurpēs”- maisot ieraugu un plaucētu mīklu, degustēt maizīti, kura tikko nākusi no krāsns.
Ekskursija notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Share Button