Projektu nedēļas plānošana izmantojot programmu “eTwinning”

Šajā mācību gadā 16 Oskara Kalpaka 15. vidusskolas sākumskolas skolotājas un 14 Ventspils 4. vidusskolas sākumskolas skolotājas Eiropas skolu sadarbības tīkla programmas eTwinning ietvaros kopīgi īsteno projektu nedēļas plānošanu un izstrādi, kas norisināsies skolās februārī. eTwinning programmas rīku pielietošana mācību procesā sniedz mūsdienīgas izglītības iespējas un tās mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, pielietojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Sadarbības ietvaros skolotāji apmainījās idejām un ieteikumiem izmantojot eTwinning rīkus, kas ļauj savstarpēji sadarboties virtuāli ne vien atsevišķiem skolotājiem, bet arī skolām un vairākām skolotāju grupām.

Sadarbības gaitā, skolotājiem, tiekoties gan klātienē, gan tiešsaistē, tika izplānotas projektu idejas un tēmas, kas pēc tam tika reģistrētas eTwinning vidē. Skolotāju sadarbības komandas ir izstrādājušas vairākus projektus par daudzveidīgām tēmām, kuru ietvaros skolēni gan apkopos grāmatu “spēka dziesmas”, gan plānos un veidos atpūtas un spēļu laukumu maketus, gan pētīs Lieldienu tradīcijas, gan apgūs prasmes pasākumu scenāriju izstrādē un organizēšanā, gan veiks pētījumus par ūdens nozīmi cilvēka dzīvē, u. tt. Katru sadarbības grupu izstrādāto projektu īstenos pa vienai klasei no O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas un Ventspils 4. vidusskolas.

O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolu projektā pārstāvēs 12 sākumskolas klases. Arī skolēniem būs iespēja tikties ar vienaudžiem, organizējot vebinārus jeb tiešsaistes konferences.
Informāciju sagatavoja: Jana Jansone

Share Button