„Radošuma dienas – 2019” Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas sākumskolas klasēs

“Fiziku var atrast visā, ko cilvēki dara”

18. marts sākumskolas klasēs sākās ar savas pilsētas sumināšanu dzimšanas dienā, dziedot pilsētas himnu.

Skaņas viļņi ir vides svārstības, tāpēc skaņu raksturo ar noteiktām, frekvencēm. Pēc šīm frekvencēm skaņas var iedalīt dažādos veidos, mēs saklausījām svētku frekvenci.

20. martā sākumskolas skolēni veidoja vizuālo projekciju “Mana mīļākā vieta manā Liepājā ”.

Vai Liepājas foto var atrast optisko ilūziju?

22. marts ”Eksperimentu diena” – visās sākumskolas klasēs notiek eksperimenti – gāze, triki, ilūzija. 4.klases skolēni savus eksperimentus demonstrē pirmo klašu skolēniem. Interesantākais veids kā apgūt fiziku – eksperimentēšana.

Share Button