Sākumskolas olimpiešu sasniegumi

Liepājas Izglītības pārvalde katru gadu organizē daudzveidīgas mācību olimpiādes, kurās īpaši aktīvi iesaistās tieši sākumskolas skolotāji ar saviem audzēkņiem. Olimpiādēs bērni var pierādīt savas prasmes ne tikai sacenšoties klasē apgūtajās zināšanās, bet arī demonstrējot savus talantus un brīvajā laikā apgūto – vizuālās mākslas olimpiādēs, skatuves runas konkursā, zīnātniskās pētniecības olimpiādē, koru un tautas deju kolektīvu skatēs.

 

 

 

Pilsētas kārtu olimpiāžu uzvarētāji, atzinības ieguvušie un konkursu laureāti  2015./2016. m.g.

Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Skolotājs Joma (olimpiāde, konkurss) Vieta
1. Ramins Pucko 1.b A.Bravkova Pilsētas matemātikas olimp. Atzinība
2. Aleksandrs Kuzņecovs 1.c D.Milzere Pilsētas viz.mākslas olimp. Atzinība
3. Mārtiņš Bitlerjus 1.d D.Balse Skatuves runas konkurss “Zvirbulis atgriežas” 2. pakāpe
4. Evelīna Meire 2.a I.Eniņa Pilsētas viz.mākslas olimpiāde 1.vieta
5. Beāte Vagule 2.a I.Eniņa Pilsētas viz.mākslas olimpiāde 2. vieta
6. Mārtiņš Krampis 2.a V.Strelēviča Pilsētas matemātikas olimpiāde 1.vieta
7. Adriāna Serga 2.b B.Demitere Pilsētas viz.mākslas olimpiāde 3. vieta
8. Sandija Gargažina 3.a A.Vārdiņa Skatuves runas konkurss “Zvirbulis atgriežas” 3. pakāpe
9. Karīna Kristiņa 4.a I.Zvezdiņa Pilsētas viz.mākslas olimpiāde 3. vieta
10. Kristiāna Dugaņeca 4.a M.Demitere Dabaszinību olimpiāde “Jaunais pētnieks” Atzinība – pilsētā

3. vieta – reģionā

11. Sandija Rozentāle 4.b A.Rozentāle Dabaszinību olimpiāde “Jaunais pētnieks” Atzinība – pilsētā
12. Sendija Ivļijeva 4.b A.Helmūte Pilsētas angļu valodas olimpiāde Atzinība
13. Sanija Kupalinska 4.b M.Riežniece Pilsētas viz.mākslas olimpiāde. 3. vieta
14. Daniela Nikola Rozenberga 4.c A.Brūdere Pilsētas viz.mākslas olimpiāde. 2. vieta
15. Heilija Matisone 4.c I.Kurgane Pilsētas angļu valodas olimpiāde 3. vieta
16. TDK “Akmentiņi”  2.b B.Demitere Tautisko deju skate “Vedam danci” 1. pakāpe – Kurzemes novadā

2. pakāpe – valstī

17. 2. – 4.klašu koris   I.Logina Pilsētas koru skate 1. pakāpe

 

Share Button