Skolēnu sasniegumi 42.valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē

20.,21. aprīlī Rīgā norisinājās Latvijas skolēnu 42.valsts zinātniski pētniecisko darbu konference.

Cittautu valodniecībā un literatūrā 2.vietu ieguva 11.klases skolniece Ieva Sila  (sk. Maija Ročāne). Ievas pētījuma tēma ir: “Emotional abuse in Jane Austin`s novel “Mansfield park” and its topicality nowadays”. Ekonomikā.

2.vietu ieguva 12.klases skolniece Kitija Struka (sk.Pāvels Jurs). Kitijas pētījuma tēma ir: “Liepājas ostas izaugsme laika posmā no 1991.-2017.gadam un turpmākās attīstības iespējas”.

2. vietu psiholoģijas sekcijā ieguva 11.klases skolēns Ričards Lūsis (sk.Maija Ročāne). Ričarda pētījuma tēma ir “Laimes izjūtas nozīmīgums mācīšanās procesā vidusskolā”.

 

Konferencē skolu pārstāvēja arī:

11.klases skolēns Agris Makarovs (sk.Pāvels Jurs), izstrādājot pētījumu psiholoģijā par tēmu: “Reklāmu ietekme uz cilvēka rīcību“.

11.klases skolniece Laine Vēbere (sk.Pāvels Jurs), izstrādājot pētījumu par tēmu: “Iedzīvotāju attieksme pret patvēruma meklētājiem”.

12.klases skolniece Viktorija Rače (sk.Maija Ročāne), izstrādājot pētījumu par tēmu: “Interaktīvās žurnālistikas pieeja skolas avīzes raksta veidošanā”.

Liels Paldies visiem vidusskolēniem, kas izstrādāja pētījumus, šajā mācību gadā. Veiksmi turpmākajā pētniecībā!

Share Button