Puiku spēles

Uzvarētāji, pārskats un foto galerija no “Puiku spēlēm”.

“Puiku spēles 2016” organizē RJC JD 1. novadu nodaļas 416. Jaunsargu vienība sadarbībā ar Liepājas 15. vidusskolu. “Puiku spēles 2016” notiks 3. maijā Liepājas 15. vidusskolas apkārtnē (O. Kalpaka ielā 96, Liepājā).

Sacensībām var pieteikties, nosūtot aizpildītu pieteikuma formu uz epastu: varis.jansons@rjc.gov.lv līdz 25. aprīlim.
Papildus info: Varis Jansons (mob. 29427757)

Sacensību mērķis ir:

  1. Veicināt jauniešu garīgo un fizisko attīstību.
  2. Pilnveidot un nostiprināt pilsonisko pašapziņu gatavojot jauniešus valsts aizsardzībā.
  3. Izkopt un pilnveidot prasmi stādāt komandā.
  4. Veicināt sadarbību ar citu skolu komandām.
  5. Noteikt labākās jaunsargu un skolu komandas.

Sacensību programma:

11:00 – 11:20 komandu reģistrācija un spēļu atklāšana;

11:20 – 11:40 komandu kapteiņu iepazīstināšana ar trasi;

11:40 – sacensību sākums, pirmās komandas starts.

Noslēgumā – sacensību kopsavilkums, uzvarētāju apbalvošana.

Sacensībās piedalās skolu komandas, kurās netiek iekļauti jaunsargi.

Komandas sastāvs:

6 dalībnieki: 4 zēni un 2 meitenes.

  • Jaunākā grupa – no 13 līdz 15 gadiem
  • Vecākā grupa – no 16 līdz 18 gadiem

Katras grupas 1.-3. vietas ieguvēju komandas saņem sponsoru balvas.

Nolikums un pieteikuma anketa

Share Button