Sveču stunda

Ziemassvētku gaidīšanas laiks skolā ienesa gan cepto piparkūku, gan sveču smaržu. 20.decembrī skola savus skolēnus  gaidīja ar aizdegtām sveču liesmiņām, ar klusinātām, rimtām sarunām par Ziemassvētku laiku, piedošanu, labestību, dāvanu došanu un to saņemšanu.

„Eglītē sveķi sveķojas,
eglītē sveces svečojas ” /O. Vācietis/

2.stāva sākumskolas skolēni ar lielu interesi bija satupuši pie skolas eglītes, lai, skatoties sveču liesmiņās, ieklausītos dzejas rindās par svecēm un Ziemassvētkiem, kurus skolēniem runāja skolas bibliotekāre D.Rūse. Paldies bibliotekārei par atsaucību! Skolēni, vecāki, kuri bija ieradušies uz Sveču stundu, skolotāji ar atvērtām sirdīm un labestību uzklausīja dzirdēto, pārdomāja, ko katrs gaida no svētkiem, ko pats var tiem dot.

Sveču stundu papildināja un klātesošos iepriecināja franču valodas skolotājas Līgas Meiruškas ģitāras spēle un dziedātās Ziemassvētku dziesmas gan latviešu, gan franču valodā. Paldies skolotājai Līgai!

Ik katra klase dedza sveces Ticībai, Cerībai, Mīlestībai!

1.c kl. audzinātāja A.Brūdere

Share Button