Talantu koncerts sākumskolā

Ceturtdien, 21. aprīlī sākumskolā no rīta jau klasēs dzirdami mēģinājumi – cits muzicē, cits ritmizē, cits atkārto deju soļus, gatavojoties 1. – 4. klašu prasmju un talantu koncertam.

Zālē pulcējās skolēni, lai ziņkārīgām acīm un dzirdīgām ausīm, un atsaucīgām plaukstām novērtētu savu skolas biedru veikumu. Sākumskolas skolēni, kuri pēc mācībām apmeklē dažādus interešu izglītības pulciņus, mūzikas un mākslas, un sporta skolas, rādīja savus priekšnesumus. Skatītājus iepriecināja vairāk kā 20 priekšnesumi: klavieru, ģitāru un čellu spēles, pašsacerēta dzejoļa lasījums, dziesmas, bit-box priekšnesums, ritmizēšana, aerobika, tenisa elementu demonstrācija,  mākslas vingrošana un deju iestudējumi.

Paldies dalībniekiem par uzdrīkstēšanos!

Share Button