Tālmācība

Tālmācība ir piemērota strādājošajiem, jauniem vecākiem, ārzemēs dzīvojošajiem, kā arī tiem, kuriem nav iespējas turpināt vai uzsākt mācības tradicionālā pilna laika vidusskolā. Tālmācībā uzņem audzēkņus 10., 11. un 12. klasē. 

Mācības notiek neklātienē, interneta vidē. Lai mācītos, nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu. Mācību materiāli ir strukturēti, ērti lietojami, iespējamas individuālas neklātienes un klātienes konsultācijas. Tālmācības procesu koordinē klases audzinātājs, kurš arī sniedz atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem, kas var rasties mācību gada laikā.

Reģistrējoties mācībām, katram audzēknim tiek piešķirta parole skolas tālmācības sistēmai.

Sākoties mācību gadam, izmantojot pieejas paroli, sistēmā pieejami katram paredzētie mācību priekšmeti ar teorētiskiem mācību materiāliem, uzdevumu risināšanas paraugiem, mājas darbu uzdevumiem, konsultāciju laikiem un pārbaudes darbu laikiem. Turpat pievienoti komentāri par to, cik ilgā laikā darbi jāizpilda, kur un kā jāiesniedz (jānosūta). Sistēmā norādīta arī skolotāju kontaktinformācija, lai neskaidrību gadījumā var ar tiem sazināties un uzdot sev interesējošos jautājumus.

Pēc mājas darbu vai pārbaudes darbu izpildes, savu vērtējumu var redzēt elektroniskajā žurnālā. Iespējams arī saņemt darba labojumu, lai redzētu pieļautās kļūdas.

Mācības ir bez maksas.

Programmas realizācija uzsākta 2011. gada 1. septembrī.

 

Informācija: 15vsk@liepaja.edu.lv

 

Nepieciešamie dokumenti:

 

Tālmācības programma pieejama šeit.

Share Button