Teoloģija

Mēs dzīvojam mainīgu vērtību pasaulē, kurā bieži vien grūti saprast, kas ir labs un kas nē. Reizēm melnais tiek saukts par baltu, un baltais padarīts melns. Šādā laikā nepietiek tikai ar zināšanām, lai būtu laimīgi un atrastu savu ceļu. Ir jākļūst dzīvesgudriem.

Mācību programma “Teoloģija” ir balstīta uz Bībeli un nemainīgām kristīgām vērtībām. Audzēkņi apgūs visus obligātos vidusskolas mācību priekšmetus un 3 stundas nedēļā veltīs Teoloģijai.  Programmas ietvaros tiks nodrošināta vide garīgai izaugsmei, tiks analizēti sabiedrībā aktuāli procesi, tiks iepazīta kristietība, tās vēsture un ietekme uz pasauli dažādos laika posmos. Audzēkņi tiks mudināti izvērtēt un domāt, apgūstot dažādas analīzes metodes, iepazīstot atšķirīgus uzskatus, intervējot vairāku konfesiju garīdzniekus un Latvijā ietekmīgus kristiešus.

Audzēkņiem būs iespēja gūt pieredzi, lai labāk izprastu mūsdienu kristietības aktuālās prakses.

Gala darbs: izpētīt sabiedrībā aktuālu problēmu/tēmu un apskatīt to no Bībeles, teoloģijas viedokļa, intervējot kādas konfesijas garīdznieku un analizējot gūto pieredzi.

Akreditēta mācību programma “Teoloģija”

Informācija: 15vsk@liepaja.edu.lv

Informācija par programmu: +371 26442229 (Mārcis Dejus)

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 

 

Share Button