Zinātniskā pēcpusdiena pašiem mazākajiem

Otrdien, 7. februārī Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā norisinājās pasākums “Zinātniskā pēcpusdiena pašiem mazākajiem”. Pasākums ir kļuvis par tradīciju, kuras ietvaros gan bērniem, gan viņu vecākiem tiek sniegta iespēja piedalīties aizraujošās aktivitātēs. Zinātniskās pēcpusdienas apmeklētāji varēja uzzināt par raķešu uzbūvi un darbību, modelēt vielu atomu modeļus, darboties ar mikroskopiem, iepazīt optisko ilūziju, veidot dinozauru fosilijas, kā arī piedalīties citās aizraujošās aktivitātēs. Ir patiess prieks, ka ik gadu pasākums kopīgiem atklājumiem pulcē ģimenes – skolēnus, vecākus, brāļus un māsas, vecvecākus. Zinātniskās pēcpusdienas organizatori uzskata, ka, jau no mazotnes ir jāveicina, jāmotivē skolēnus iepazīt apkārtējo vidi un tās procesus, kā arī matemātiskās likumsakarības, lai vēlme izzināt pasauli pavadītu skolēnus gan mācoties sākumskolā, gan pamatskolā, gan vidusskolā, mudinātu viņus kļūt par pētniekiem. Pasākums ir gan skolotāju, gan vidusskolēnu kopīgs darbs eksperimentu u.c. aktivitāšu sagatavošanā un norisē.

Informāciju sagatavoja: Linda Berzodina, Tehnoloģiju un zinātņu jomas vadītāja

IMG_7893

IMG_7921

IMG_7931

Share Button