ZPD aizstāvēšana pilsētā

Zinātniski pētniecisko darbu prezentācijās pilsētas kārtā notika Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā un tajās piedalījās arī 9 skolēni no Liepājas 15. vidusskolas 11. un 12. klasēm. Skolēni savus zinātniski pētnieciskos darbus prezentēja 6 zinātņu sekcijās un ieguva  8 godalgotas vietas.

1. pakāpes diplomi

Socioloģijas, politoloģijas un tieslietu sekcijā

Dans Jurķis (12. klase). Darba vadītāja M. Ročāne

Pedagoģijas sekcijā

Valērija Jurčenko (11. klase). Darba vadītāja L. Bezrodina

Veselības zinātņu sekcijā

Džūlija Kurčatova (11. klase). Darba vadītāja L. Bezrodina

Psiholoģijas sekcijā

Mareks Plaudis (12. klase). Darba vadītāja V. Štolca

 

2. pakāpes diplomi

Cittautu valodniecības (angļu valoda) sekcijā

Krists Kormazovs (11. klase). Darba vadītāja M. Ročāne

Socioloģijas, politoloģijas un tieslietu sekcijā

Dana Gorina (11. klase). Darba vadītājs P. Jurs

Ekonomikas un vides zinātnes sekcijā

Normunds Deglavs (11. klase). Darba vadītāja S.Cipriķe

 

3. pakāpes diplomi

Socioloģijas, politoloģijas un tieslietu sekcijā

Toms Mārtiņš Smilga (11. klase). Darba vadītājs P. Jurs

 

Visi nominētie skolēni tika izvirzīti uz Kurzemes reģiona zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem, kas notiks 23. martā Liepājas universitātē. Veiksmi lasījumos!

 

Share Button