Zinātniskā pētniecība

ZPD noformējums un struktūra vidusskolas posmā

ZPD laika plānojums vidusskolas posmā

 

Skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi

Linda Sedola. “Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas 3., 6., 9. un 12. klašu skolēnu mājas darbu slodze”.

Linda Sedola. ZPD prezentācija.

 

Džūlija Lote Lapka. “Using Latvian folk song melodies in the vocabulary acquisition process in foreign language lessons”

 

Normunds Deglavs. “Jauniešu līdzdalības un atbildības kopsakarības sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšanā”

 

Endija Šmite. “Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas 10.-12.klašu skolēnu un viņu vecāku izpratnes par brīvības jēdzienu un brīvības izpausmju atšķirības”

 

 

Share Button